gulls-663146_640Depresja w większości przypadków określana jest mianem zaburzenia psychicznego, któremu towarzyszy cały zespół dodatkowych przypadłości fizycznych i psychicznych. W większości przypadków zarówno zdiagnozowanych, jak i nie – depresja pojawia się w postaci epizodów i po upływie pewnego czasu stan psychiczny chorego poprawia się. W lekkich przypadkach samoczynnie, w cięższych na skutek farmakoterapii lub psychoterapii.

Warto jednak zauważyć, że jednym z objawów ciężkiej depresji są myśli samobójcze. Na ich skutek niektórzy chorzy decydują się na podjęcie próby samobójczej. Niekiedy jest ona wołaniem o pomoc, a w innych wypadkach chęcią skończenia ze sobą.

Joanna Chatizow ze Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” wskazuje, że mimo, iż to kobiety chorują niemal dwa razy częściej niż mężczyźni, to właśnie panowie dwa razy częściej odbierają sobie skutecznie życie.

Te dane zdają się potwierdzać tezę, iż problemem może być ukrywane przez mężczyzn złe samopoczucie psychiczne i obawa przed zgłoszeniem się do lekarza. Niemniej jednak warto wiedzieć, że każda próba samobójcza jest wołaniem o pomoc.