girl-1147401_640Choć statystyki nie mówią o dużych danych liczbowych, jeśli chodzi o depresję wśród młodzieży, to należy uznać fakt, że choroba ta dotyka także nastolatków. Dodatkowo zdarza się często, że przebieg depresji wśród młodzieży jest nietypowy. O tym jakie to objawy oraz na co zwrócić uwagę, napiszemy w poniższym opracowaniu.

Jak wspomniano nietypowy przebieg depresji u młodzieży, może manifestować się następującymi objawami: wrogie i buntownicze postawy wobec rodziców i szkoły, agresywne zachowanie, autoagresja.

Specjaliści podkreślają także, że jeśli u nastolatki/nastolatka stwierdzono ciężką depresję, to u takiego chorego czasami występują także objawy psychotyczne, które jak wiadomo znacznie zniekształcają rzeczywistość.

Jak manifestują się objawy psychotyczne? Mogą występować omamy (słuchowe, a czasami wzrokowe i węchowe) oraz urojenia. Te ostatnie odnoszą się m.in. do winy i grzeszności, natomiast w przypadku omamów są to m.in.: krytyczne głosy dotyczące postępowania chorego na depresję nastolatka.

Czujni rodzice winni zauważać te objawy i przekonać nastolatkę/nastolatka o wizycie u psychiatry.