hippo-89223_1920Psychiatrzy podkreślają, że depresja to coś znacznie więcej aniżeli „zły humor”. Często słowo to jest nadużywane w potocznym języku stąd też mocno zdewaluowało się. Niemniej jednak należy wiedzieć, że depresja to ciężkie zaburzenie psychiczne, któremu często towarzyszą choroby fizyczne.

W zależności od przyczyn powstawania epizodów depresyjnych, choroba ta jest dzielona na różne rodzaje. Najpowszechniej spotykana jest tzw. depresja adaptacyjna. W tym wypadku epizody depresyjne wynikają z aktualnych sytuacji trudnych, a często traumatycznych, z którymi ludzka psychika sobie nie potrafi poradzić. W tym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zaadaptowaniu się do nowej, trudnej sytuacji uda się zwalczyć depresję.

Znacznie gorzej jest w przypadku depresji endogennej. Tego rodzaju zaburzenie jest uwarunkowane biologicznie i towarzyszy mu zazwyczaj choroba afektywna jedno lub dwu biegunowa. Ten rodzaj depresji jest najrzadziej spotykany.