black-swan-122983_640Depresja to zaburzenie, które może występować ciągle przez długi okres czasu, ale znacznie częściej objawia się epizodycznie. Co pewien czas można zauważyć nasilenie objawów, które po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach zanika. Każde pojawienie się symptomów chorobowych nazywane jest epizodem depresyjnym.

Epizody depresyjne charakteryzują się kilkoma objawami podstawowymi, po których można poznać stan chorobowy. Zazwyczaj towarzyszą im także objawy dodatkowe, mniej charakterystyczne dla samej depresji.

 

Do objawów podstawowych zalicza się:

  • obniżenie nastroju
  • utrata zainteresowań lub zadowolenia
  • zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość

* czas trwania objawów: co najmniej 2 tygodnie

 

Do objawów dodatkowych można zaliczyć:

  • poczucie winy i wyrzuty sumienia
  • spadek zaufania lub szacunku dla siebie
  • zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji uwagi
  • pobudzenie lub zahamowanie ruchowe
  • myśli lub zachowania samobójcze
  • zaburzenia snu
  • spadek lub wzrost łaknienia