Niepełnosprawność jednego członka rodziny bardzo silnie wpływa na wszystkich pozostałych. Jednak najbardziej dotyka kobiety, na które to  zazwyczaj spływa obowiązek pielęgnacji osoby chorej.

Opieka nad osobą niepełnosprawną jest zawsze obciążeniem nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym.  Związana jest często z niedoborem snu, ciągłym poczuciem strachu o zdrowie i samopoczucie chorego. Do tego dochodzą troski dnia codziennego związane z normalnym funkcjonowaniem rodziny. Poza troskami dotyczącymi niepełnosprawnego członka rodziny trzeba myśleć i dbać także o wszystkich zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Dodatkowym przyczynkiem do trosk są finanse. To wszystko sprawia, że pojawia się frustracja, która nierzadko prowadzi do depresji.

Problem depresji u opiekunów osób z dużą niepełnosprawnością jest często niezauważany. Wszystkie oczy skierowane są na osobę chorą a nie jej opiekuna, przez co nie zauważa się pogorszenia samopoczucia. To bardzo źle, ponieważ w pocztowej fazie choroby do poprawy nastroju wystarczy dłuższy odpoczynek czy wolny czas, który opiekun może poświęcić wyłącznie sobie. Odrobina czasu wolnego nie pomoże w momencie, gdy depresja jest w stadium zaawansowanym. W takim wypadku konieczna jest wizyta u specjalisty.

Gdzie szukać psychiatry w Warszawie?